Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
8 mei 2023

KKFZ pijler 5 – update

Kwaliteitsverslag (KKFZ) insturen

Op 1 mei 2023 ontvingen alle zorgaanbieders met een lopend contract forensische zorg bij de divisie Forzo/JJI een bericht via CTM dat het vanaf heden mogelijk is om het kwaliteitsverslag KKFZ in te sturen. Deze moet uiterlijk op 31 mei 2023 ingestuurd zijn via CTM.

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg vraagt zorgaanbieders jaarlijks een kwaliteitsverslag KKFZ op te stellen óf het onderwerp kwaliteit als een integraal onderwerp te verwerken in een ander (reeds bestaand) kwaliteits- of jaarverslag van de organisatie. In het kwaliteitsverslag KKFZ beschrijft de organisatie de inspanning en behaalde resultaten ten aanzien van het toegroeien naar de kwaliteit zoals beschreven in dit Kwaliteitskader. Meer gedetailleerde informatie m.b.t. het kwaliteitsverslag staat op: Kwaliteit Forensische zorg | Forensische Zorg. Een handreiking voor het kwaliteitsverslag KKFZ ter ondersteuning van de vormgeving van het verslag is hier ook te vinden, waarbij de beschreven indeling niet voorschrijvend is.