Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
29 maart 2023

ZPM-verantwoording Q1 2023 deadline 28 april 2023 (geen ZZP/EP/VPT)

De ZPM-declaraties over het eerste kwartaal 2023 zijn zeer beperkt ontvangen. Daarom heeft de divisie ForZo/JJI geen zicht op de uitputting van het macrokader. Om inzicht te krijgen in de geleverde zorg over het eerste kwartaal 2023, verzoekt de divisie Forzo/JJI alle zorgaanbieders die ZPM zorg leveren de productie Q1 aan te leveren.

De wijze van uitvraag is gebaseerd op de Uniforme Productie Monitor (UPM) van Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse GGZ, zie bijgaand bestand. Ieder perceel moet afzonderlijk worden ingevuld en worden geüpload in Fizza. De ZPM-verantwoordingen Q1 moeten uiterlijk 28 april volledig zijn ingevuld en in Fizza zijn geüpload in de Q1 2023 zaak.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, dan kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun financieel contactpersoon bij de divisie ForZo/JJI.

 

13 april bijeenkomst “Goed toezichthouden in de Forensische Zorg”

Op donderdag 13 april organiseert de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) samen met de divisie ForZo/JJI de bijeenkomst “Goed toezichthouden in de Forensische Zorg”. Alle leden van de Raad van Toezicht van zorgaanbieders FZ zijn van harte welkom deze dag. Stuur deze flits gerust door naar hen! Tussen 13 en 17 uur is er ruimte voor een toelichting over het Kwaliteitskader Forensische Zorg, wordt er ingegaan op de ontwikkelingen in het toezicht houden en gaan deelnemers met elkaar in gesprek over het toezichthouden op kwaliteit van forensische zorg en de verwachtingen en behoeften van een toezichthouder in de FZ.

Voor meer informatie en het programma: Goed toezichthouden in de Forensische Zorg – NVTZ