Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
27 maart 2023

Update meerjarenplannen en kwaliteitsverslagen

Deze week is een nieuwsflits uitgegaan met informatie over het meerjarenplan en kwaliteitsverslag zoals opgenomen in het KKFZ. Het nieuwsbericht op Kwaliteit Forensische zorg | Forensische Zorg heeft echter gezorgd voor onduidelijkheid. Om dit weg te nemen, is het nieuwsbericht op de website aangepast.

 

13 april bijeenkomst “Goed toezichthouden in de Forensische Zorg”

Op donderdag 13 april organiseert de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) samen met de divisie ForZo/JJI de bijeenkomst “Goed toezichthouden in de Forensische Zorg”. Alle leden van de Raad van Toezicht van zorgaanbieders FZ zijn van harte welkom deze dag. Stuur deze flits gerust door naar hen! Tussen 13 en 17 uur is er ruimte voor een toelichting over het Kwaliteitskader Forensische Zorg, wordt er ingegaan op de ontwikkelingen in het toezicht houden en gaan deelnemers met elkaar in gesprek over het toezichthouden op kwaliteit van forensische zorg en de verwachtingen en behoeften van een toezichthouder in de FZ.

 

Landelijke Risicolijst FZ 2023

De divisie ForZo/JJI heeft de afgelopen periode gewerkt aan de Landelijke Risicolijst Forensische Zorg 2023. De risicolijst is recent door de werkgroep Horizontaal Toezicht/Materiële Controle FZ vastgesteld en vanaf nu beschikbaar op de website.

Bij het herzien van de risicolijst is, conform voorgaand jaar, de V&C lijst uit het landelijke programma ZPM vertaald tot een uniforme lijst met risico’s op het gebied van ZPM, ZZP, EP en VPT die enkel toezien op forensische zorgaanbieders. Ten opzichte van de risicolijst 2022 is de belangrijkste wijziging dat, naar aanleiding van uitgevoerde materiële controles, risico’s zijn toegevoegd op het gebied van ZZP & EP.

De risicolijst is een hulpmiddel en een gezamenlijke aanzet tot het benoemen, uitwerken en bereiken van beheersingsdoelstellingen binnen de forensische zorg. Het is een van de middelen die partijen inzetten in hun streven naar procesgerichte beheersing en ‘First Time Right’ en daarmee naar het zoveel mogelijk voorkomen van correcties achteraf. Voor meer informatie wordt verwezen naar de leeswijzer in het document en het Controleplan Forensische Zorg 2023.

Vragen over de risicolijst kunnen worden verstuurd naar: controleenbeheersingforzo@dji.minjus.nl