Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
20 maart 2023

Meerjarenplannen & Kwaliteitsverslagen

Het Kwaliteitskader? Forensische Zorg (KKFZ) is per 1 oktober 2022 in werking getreden.  Onderdelen van het KKFZ zijn de meerjarenplannen en de kwaliteitsverslagen van de zorgaanbieder.

Het meerjarenplan beschrijft hoe de organisatie de kwaliteitsaspecten genoemd in het Kwaliteitskader Forensische Zorg beoogt te implementeren. De organisatie actualiseert het meerjarenplan minimaal jaarlijks. Het meerjarenplan is vormvrij en mag desgewenst geïntegreerd worden met andere meerjarenplannen van de organisatie.

In het kwaliteitsverslag beschrijft de organisatie de inspanning en behaalde resultaten ten aanzien van het toegroeien naar de kwaliteit zoals beschreven in dit Kwaliteitskader. Het kwaliteitsverslag dient als basis om het gesprek over kwaliteit te voeren in het kader van contractmanagement en het toezicht.

Inhoudelijke informatie meerjarenplannen en kwaliteitsverslagen

Om zorgaanbieders te ondersteunen staat op www.forensischezorg.nl informatie over:

  • Het kwaliteitsverslag 2023 (afwijkend van de daaropvolgende kwaliteitsverslagen)
  • Kwaliteitsverslagen 2024 en verder
  • Meerjarenplannen
  • Tips voor de inhoud van het kwaliteitsverslag
  • Gebruik van KNAPP voor inhoudelijke vragen
  • Insturen van het kwaliteitsverslag via CTM (uiterlijk 31 mei 2023)

In de bijlage staat een visuele gedetailleerde weergave van bovenstaande informatie.

Handreiking kwaliteitsverslag KKFZ

 

Deadline declaraties ZPM/ZZP/EP/VPT 2022

Net als voorgaande jaren moeten alle ZZP-, EP- en VPT-declaraties die betrekking hebben op het contractjaar 2022 vóór 1 april 2023 door de divisie ForZo/JJI zijn ontvangen en goedgekeurd.

Ook de ZPM-declaraties die betrekking hebben op het contractjaar 2022 dienen vóór 1 april 2023 door de divisie ForZo/JJI te zijn ontvangen en goedgekeurd.

Declaraties die na deze datum over contractjaar 2022 worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.