Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
2 maart 2023

Accountantsprotocollen Forensische Zorg 2022 en vragenlijst AO/IC 2022

De divisie ForZo/JJI heeft de accountantsprotocollen ZZP, EP & VPT en genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie voor het boekjaar 2022 gepubliceerd. In de nieuwsflits van 22 december 2022 is gecommuniceerd dat als gevolg van de overgang van de DBBC-systematiek naar het Zorgprestatiemodel is besloten om voor verantwoordingsjaar 2022 geen accountantsprotocol ZPM uit te vaardigen. Dit houdt in dat zorgaanbieders over de in de UPM Q4 verantwoorde ZPM productie 2022 geen controleverklaring en een door de accountant ingevulde en gewaarmerkte vragenlijst Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) hoeven aan te leveren. In plaats hiervan kondigt de divisie ForZo/JJI op korte termijn materiële controles aan welke plaats zullen vinden in kalenderjaar 2023.

Verder is naast enkele tekstuele aanpassingen de belangrijkste wijziging dat de deadline voor het indienen van de eindverantwoordingsdocumenten 2022 voor ZZP, EP en VPT is gewijzigd naar 1 augustus 2023. Dit geldt niet voor de verantwoording van genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2022. Deze deadline blijft staan op 1 juni 2023.

De accountantsprotocollen zijn beoordeeld en uitvoerbaar bevonden door de vertegenwoordigers uit het accountantsveld (Coziek en COPRO).