Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
14 april 2022

Publicatie aanbesteding Overige Forensische Zorg inclusief tbs-zorg beveiligingsniveau 3
De publicatie van de selectieleidraad en bijbehorende bijlagen, behorend tot de aanbesteding Overige Forensische zorg inclusief tbs-zorg beveiligingsniveau 3 is op 11 april 2022, verzonden aan Tender Electronic Daily (TED) en TenderNed en is onder nummer 295209 te vinden op CTM Solutions:LINK

In de selectieleidraad staat alle informatie die nodig is om deel te nemen aan de aanbesteding. De selectieleidraad ziet toe op de eerste fase van de aanbesteding, de selectiefase, en omvat enkel de beoordeling van de geschikte ondernemingen en niet de beoordeling van de inschrijving. Zorgaanbieders kunnen op basis van de selectieleidraad en de daarbij behorende bijlagen een aanmelding indienen. 

Marktconsultatieverslag
Op dinsdag 8 en donderdag 10 maart vonden de bijeenkomsten van de aanvullende marktconsultatie van de aanbesteding Overige Forensische Zorg inclusief Tbs-zorg Beveiligingsniveau 3 plaats. Het verslag van deze bijeenkomsten is eveneens gepubliceerd in CTM Solutions en is te vinden via de volgende LINK   

Informatiebijeenkomst 
Donderdag 21 april van 10.00 – 12.00 uur organiseert de divisie ForZo/JJI een digitale informatiebijeenkomst waarin een toelichting wordt gegeven op de selectieleidraad en de wijze van aanmelding in CTM Solutions. Ook is er ruimte voor zorgaanbieders om vragen te stellen. 
Het proces voor het aanmelden voor deze informatiebijeenkomst staat beschreven in de selectieleidraad. Uiterlijk één werkdag voorafgaand aan de informatiebijeenkomst wordt de link voor deze digitale bijeenkomst verstrekt. 

Vragen
Vragen over de aanbesteding kunnen alleen gesteld worden via de vraag- en antwoordmodule in CTM. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat vragen gesteld worden aan contactperso(o)n(en) binnen de divisie ForZo/JJI.

ZPM verantwoording Q1 deadline 22 april 2022 (geen ZZP/EP/VPT)
In de nieuwsflits van 24 maart jl. is aangegeven dat er vanuit de divisie ForZo/JJI een ZPM verantwoording benodigd is over het eerste kwartaal van 2022. De wijze van uitvraag is gebaseerd op de Uniforme Productie Monitor (UPM) van Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse GGZ. Ieder perceel moet afzonderlijk worden ingevuld en worden geüpload in Fizza. De ZPM verantwoordingen Q1 dienen uiterlijk 22 april volledig te zijn ingevuld en in Fizza te zijn geüpload in de Q1 2022 zaak. 
Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, dan kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun financieel contactpersoon bij de divisie ForZo/JJI.


Tijdelijk geen fiattering van aangeboden declaraties in FCS
Wegens de eerste viermaands afsluiting in 2022 bij de divisie ForZo/JJI, vindt vanaf 26 april 18:00 uur tot 2 mei 09:00 uur geen fiattering plaats van de ingediende declaraties. Declaraties kunnen na 26 april 18:00 uur wel worden ingediend, maar deze declaraties worden pas vanaf 2 mei 09:00 uur in behandeling genomen.