Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
23 februari 2023

Start gegevens uitvraag prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2022

Op donderdag 9 maart aanstaande staat de vragenlijst open voor zorgaanbieders die zich door middel van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna PI FP) over verslagjaar 2022 moeten verantwoorden. Dit vindt plaats in CTM. Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover, alsmede over welke zorgsetting(en), in oktober 2021 geïnformeerd.

Hieronder staat de belangrijkste informatie over de aanlevering van de PI FP.

 

1. Start gegevensuitvraag
Het proces rondom de uitvraag is dit jaar als volgt:

  • Opening: 9 maart 2023
  • Fase 1: de vragenlijsten voor de PI FP staan voor zes weken open
  • Sluiting: 20 april 2023 om 12:00 uur
  • Schoningsfase 20 april – 4 mei: alle gegevens worden beoordeeld en bevindingen worden op 5 mei 2023, indien noodzakelijk, teruggelegd bij de zorgaanbieders in CTM
  • Fase 2: de vragenlijsten voor de PI FP worden geopend voor vier weken
  • Definitieve sluiting: de vragenlijsten sluiten definitief op 1 juni 2023 om 12:00 uur. Het Rapport van Feitelijke Bevindingen (hierna: RvFB) moet dan tevens in CTM ge-upload zijn!

Na de definitieve sluiting is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren.

 

2. Rapport van Feitelijke Bevindingen 2023
De divisie ForZo/JJI heeft besloten om het RvFB te continueren.

  • Het RvFB moet uiterlijk 1 juni 2023 om 12:00 uur worden ge-upload
  • Het RvFB moet in CTM bij de vragenlijst worden ge-upload

De richtlijnen omtrent het rapport van feitelijke bevindingen 2023 zijn opgenomen in het accountantsprotocol 2022, deze is te vinden op: https://www.forensischezorg.nl/beleid/prestatie-indicatoren-forensische-psychiatrie

 

3. Gebruik van KNAPP voor inhoudelijke vragen
Net zoals vorig jaar kunnen vragen en onduidelijkheden van inhoudelijke aard gesteld worden via KNAPP. KNAPP is een online platform en in beheer van het EFP. De vragen die gesteld worden op KNAPP (groep Forensische PI’s) worden door het EFP beantwoord.
Indien een vraag niet door het EFP beantwoord kan worden, zal deze vraag voorgelegd worden aan de voorbereidingsgroep doorontwikkeling prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie. Als een zorgaanbieder nog geen lid is van KNAPP, is het mogelijk te registreren via: 
https://efp.nl/knapp-registreren. Wanneer een zorgaanbieder zich geregistreerd heeft kan hij/zij lid worden van de groep “Forensische Pi’s” waarin het mogelijk is vragen te stellen en eerder gestelde vragen terug te lezen.

 

4. Technische ondersteuning CTM
Voor technische vragen over CTM kan contact opgenomen worden met de helpdesk van CTM. De helpdesk is te bereiken via helpdesk@ctmsolution.nl of op 020-6708500.