Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
19 januari 2023

Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

De verantwoordingsbrieven voor het verslagjaar 2023 zijn verstuurd via CTM naar alle zorgaanbieders. De brief vermeldt welke zorgsettingen dit betreft. Zorgaanbieders moeten zich verantwoorden voor elke zorgsetting waar er in de eerste 8 maanden van 2022 een instroom is van 15 of meer (unieke) cliënten, zoals beschreven in de gids voor prestatie-indicatoren voor het verslagjaar 2023: gids_prestatie-indicatoren_2023_.pdf | Forensische Zorg. Als een zorgaanbieder geen brief heeft ontvangen via CTM, hoeft er geen verantwoording plaats te vinden.