Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
4 januari 2023

Eindverantwoordingsperiode 2022 van start

Op 1 januari 2023 startte de eindverantwoordingsperiode 2022 voor alle in 2022 gecontracteerde zorgaanbieders. De uiterste deadline voor het aanleveren van een goedgekeurde verantwoording is 15 februari 2023. Start op tijd met het indienen van een verantwoordingsbericht zodat eventuele foutmeldingen op een aanlevering nog voor de deadline opgelost kunnen worden. Voor de ZZP/EP-verantwoording moet er – net als vorig jaar – een verantwoordingsbericht ingediend worden. Voor de ZPM-verantwoording dient de laatste versie van de Uniforme Prestatiemonitor (UPM) geüpload te worden. Beide vormen van verantwoording kunnen al worden aangeleverd. Het sanctiebeleid is van toepassing indien de deadline van 15 februari 2022 wordt overschreden.

Aanvullende informatie betreft uitbetaling van declaraties ingediend na 23 december

In de nieuwsflits van 22 december jl. stond dat de declaraties die zijn ingediend na 23 december later worden uitbetaald dan normaal. Dit heeft geen betrekking op de ZZP/EP/VPT-declaraties – deze worden zo spoedig mogelijk uitbetaald, zoals gewend. Het bericht betreft uitsluitend de ZPM-declaraties: deze worden weer verwerkt als de nodige aanpassingen in het systeem van de divisie ForZo/JJI zijn doorgevoerd. Let erop dat dit ook betekent dat zorgaanbieders geen retourinformatie ontvangen op de ZPM-declaraties totdat deze weer verwerkt kunnen worden. Het streven is de ZPM-declaraties uiterlijk eind januari te verwerken. Na verwerking van de declaraties volgt de betaling zo spoedig mogelijk. Voor vragen kunnen zorgaanbieders terecht bij hun financieel adviseur. Indien er vragen zijn over betalingsspecificaties dan kunnen zorgaanbieders terecht bij het klanten contact center (KCC), ssc@dji.minjus.nl.

Erratum bij Handleiding Bekostiging & Verantwoording Forensische Zorg 2022

Voor zorgaanbieders met een raamovereenkomst forensische zorg die in september jl. een brief ontvingen dat deze raamovereenkomst wordt verlengd tot en met 31 december 2023, is het belangrijk te weten dat als gevolg hiervan de Handleiding Bekostiging & Verantwoording Forensische Zorg 2022 ook gedurende 2023 geldig is. Wel zijn enkele aanpassingen en correcties van toepassing voor het jaar 2023 (of met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 indien nadrukkelijk vermeld). Deze aanpassingen en correcties zijn opgenomen in bijgevoegd Erratum. Dit Erratum wordt tevens gepubliceerd op www.forensischezorg.nl. Voor vragen hierover kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun financieel adviseur.