Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
15 december 2022

ZZP/EP/VPT en ZPM: Planning inregelen facturatie voor 2023

Er worden bij ForZo/JJI momenteel voorbereidingen getroffen voor het indienen van de facturen voor 2023. De planning hiervoor ziet er als volgt uit:

De komende vijf weken worden de gegevens zoals het factuurreferentienummer (het nummer waarmee de zorgaanbieder de geleverde zorg over 2023 factureert) en de tarieven voor 2023 in CTM ingevoerd. Zodra deze gegevens zijn ingevoerd, is dit onder het contract van de zorgaanbieder in CTM zichtbaar en kunnen zorgaanbieders deze informatie inregelen in hun eigen systemen.

Om facturatie voor 2023 mogelijk te maken, is er een aantal technische aanpassingen in de systemen van ForZo/JJI noodzakelijk. Pas wanneer deze aanpassingen doorgevoerd zijn, kan er gefactureerd worden over 2023. Een separaat bericht hierover volgt later in een nieuwsflits.