Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
31 maart 2022

Facturatieafspraken 2022
In de nieuwsflits van 13 januari jl. stond dat de facturatieafspraken 2022 voor de voorbereiding van zorgmachtigingen bij einde detentie zijn gepubliceerd op de website van ForZo/JJI met een link naar het betreffende document. Gebleken is dat in dat document nog niet de definitieve NZa-tarieven voor 2022 waren opgenomen, maar de tarieven uit de B-release. Inmiddels is het document aangepast en zijn de definitieve NZa-tarieven 2022 hierin opgenomen. Het document is bereikbaar via: facturatieafspraken voorbereiding zorgmachtiging bij einde detentie2022. Bij de declaraties van de voorbereiding van zorgmachtigingen bij einde detentie die zijn uitgevoerd in 2022 moet gebruik worden gemaakt van de laatst gepubliceerde tarieven.

Marktconsultatieverslag 
Dinsdag 8 en donderdag 10 maart vonden de bijeenkomsten van de aanvullende marktconsultatie van de aanbesteding overige forensische zorg inclusief tbs beveiligingsniveau 3 plaats. In beide bijeenkomsten is door DJI een presentatie over de (voorlopige) uitwerking van de inkoopstrategie gegeven en heeft DJI een aantal vragen aan de aanwezigen voorgelegd die door middel van een Mentimeter konden worden beantwoord. Het verslag van deze bijeenkomsten wordt tegelijkertijd met de selectieleidraad in CTM gepubliceerd in april 2022. Het marktconsultatieverslag bevat een beschrijving van zaken die tijdens de digitale aanvullende marktconsultatiebijeenkomsten zijn besproken. Ook de presentatie die tijdens beide bijeenkomsten is gegeven en de Mentimeter resultaten zijn onderdeel van dit verslag en worden als bijlage toegevoegd. 

Informatiebijeenkomst
Donderdag 21 april van 10.00 – 12.00 uur organiseert DJI een digitale informatiebijeenkomst waarin een toelichting wordt gegeven op de selectieleidraad en de wijze van aanmelding in CTM. Ook is er ruimte voor zorgaanbieders om vragen te stellen. 
Het proces voor het aanmelden voor deze informatiebijeenkomst staat in de selectieleidraad die t.z.t. in CTM wordt gepubliceerd. Uiterlijk één werkdag voorafgaand aan de informatiebijeenkomst wordt de link voor deze digitale bijeenkomst verstrekt. 

CTM
DJI maakt in de aanbestedingsprocedures gebruik van het digitale online aanbestedingsplatform CTM. Aanbieders die nog geen account hebben, dienen zich éénmalig gratis te registreren via CTM. Als een organisatie al een log in heeft op het platform, is het niet nodig nogmaals te registreren. 
Technische vragen (bijvoorbeeld over het inloggen, uitleg over het aanbestedingsplatform, hulp bij het maken van een account, etc.) kunnen gesteld worden aan de Helpdesk van CTM Solution via het telefoonnummer 020-6708500 of e-mailadres helpdesk@ctmsolution.nl. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 08:00 uur tot 18:00 uur.