Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
30 november 2022

ZPM verantwoording Q4

In eerdere nieuwsflitsen stond dat de UPM van Q4 zal afwijken van de voorgaande kwartalen. In de nieuwe versie van de UPM zijn er 2 kolommen bijgevoegd, namelijk het strafrechtketennummer (SKN) en plaatsingsbesluitnummer (PBN). Het uitgangspunt voor het invullen van de UPM zal dus niet meer slechts de prestatie zijn, maar de unieke combinatie van SKN - PBN - prestatie. In het vernieuwde UPM moet alle in 2022 geleverde forensische zorg die onder het ZPM valt opgegeven worden.

De nieuwe versie van de UPM is bijgevoegd in deze nieuwsflits. Het verzoek is om de nodige aanpassingen met de softwareleverancier te realiseren.

 

ZZP/EP/VPT verantwoording Q4

Het eindverantwoordingsproces van de ZZP/EP wijzigt niet. Zorgaanbieders moeten via het berichtenverkeer (wat via Vecozo loopt) aangeven welke zorg er in 2022 geleverd is, maar waarvoor men per 31-12-2022 nog geen retourbericht met goedkeuring (van ForZo) heeft ontvangen.

Het deel van de zorg (ANG) wat in het bericht geplaatst wordt, moet samen met het bedrag van de goedgekeurde facturatie over contractjaar 2022, wat de divisie ForZo/JJI via FiZZa communiceert, gelijk zijn aan het totaal van de door de instelling in 2022 geleverde forensische zorg inzake ZZP/EP/VPT.

 

Tarieven doelmatigheidsinstrument 2022

Op de website van de divisie ForZo/JJI is de notitie doelmatigheid gepubliceerd. In deze notitie zijn de afschalingsnormen 2022 gepubliceerd en de bonus/malus normen 2022. Ook is in de notitie een rekenvoorbeeld uitgewerkt met de tarieven uit 2022. Het doelmatigheidsinstrument behandeling en dagbesteding is niet van toepassing in 2022 wegens het ontbreken van voldoende data en is daarom niet opgenomen in de notitie.

 

Inloopuurtje 7 december 2022 vervalt

Het inloopuurtje van 7 december 2022 komt te vervallen. Er zijn op dit moment geen onderwerpen die in een breder verband met de zorgaanbieders gedeeld kunnen worden. Voor overige vragen kan contact opgenomen worden met de financieel adviseur of zorginkoper van de divisie ForZo/JJI.