Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
14 november 2022

Eindverantwoording ZPM (Q4)

De Q4 verantwoording is voor de divisie ForZo/JJI van groot belang voor de jaarafsluiting. In de nieuwsflits van 22 september heeft de divisie Forzo/JJI aangekondigd dat er wegens de jaarafsluiting en accountantscontrole van DJI extra informatie benodigd is in de ZPM Q4 verantwoording. Deze extra informatie bestaat uit het toevoegen van het SKN en plaatsingsbesluitnummer (PBN) aan de UPM Q4 op regelniveau. Het is voor de ZPM-zorgaanbieders verplicht om bij de Q4 verantwoording deze aanvullende velden aan te leveren.  In de nieuwsflits van 22 september heeft de divisie ForZo/JJI daarom de oproep gedaan om bovengenoemde aanvullingen op de informatie met uw softwareleverancier te bespreken, zodat de aanpassingen tijdig kunnen worden ingevoerd in de software. De aangepaste UPM Q4 waarin deze extra velden kunnen worden ingevuld wordt binnen enkele weken verstrekt aan de ZPM-aanbieders. Zorgaanbieders moeten per contract één UPM aanleveren.

Binnen vijf werkdagen na deze nieuwsflits wordt door de divisie ForZo/JJI een vragenlijst verstuurd aan de ZPM aanbieders over de stand van zaken Q4 verantwoording. Aan de hand van de antwoorden op de vragen kan de divisie Forzo/JJI een inventarisatie maken van de te verwachten kwaliteit, volledigheid en tijdigheid van de UPM Q4 verantwoording.  Indien op basis van de antwoorden dit noodzakelijk wordt geacht, zal door de financieel adviseur contact worden opgenomen met de zorgaanbieder.