Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
3 november 2022

Nieuwe organisatiestructuur per 31 oktober 2022

Het afgelopen jaar heeft de divisie ForZo/JJI voorbereidingen getroffen voor een wijziging van de interne organisatiestructuur. Deze wijziging is per 31 oktober 2022 ingegaan. De aanleiding voor de wijziging van de organisatiestructuur is het beter willen laten aansluiten van de sturing binnen de divisie op de vele ontwikkelingen in het veld gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast is met de goedkeuring van de nieuwe organisatiestructuur meer ruimte ontstaan om vaste medewerkers aan te trekken, wat ten goede komt aan de opbouw van kennis over zowel de sector als specifiek over zorgaanbieders.

 

Beschrijving van de afdelingen

Tot gisteren bestond de divisie uit de afdelingen Inkoop & kwaliteit en Analyse & bekostiging. In de nieuwe organisatie zijn dit vijf afdelingen. Dit betekent ook een nieuwe verdeling van portefeuilles onder de directeuren en afdelingshoofden. Alle activiteiten die betrekking hebben op de somatische zorg van aanbesteding tot facturatie zijn apart georganiseerd in een eigen afdeling Somatische zorg. De afdeling Accountmanagement richt zich volledig op het accountmanagement en daarmee contact met alle forensische zorgaanbieders en justitiële jeugdinrichtingen. Hoofd van deze afdeling is Malinche van der Hoog. Deze afdeling wordt met kennis en kunde op het gebied van data, kwaliteit en juridische kennis ondersteund door de afdeling Expertisecentrum. Het hoofd en daarmee contactpersoon op deze onderwerpen is Carla van der Hulst. Alle financiële en bekostigingsvraagstukken wat betreft de forensische zorg worden opgepakt vanuit de afdeling Financiën. Tot slot richt de afdeling Strategie & advies zich op de impact van nieuwe ontwikkelingen en beleid op de uitvoering van de primaire processen van de divisie. De werving voor de afdelingshoofden Somatische zorg, Financiën en Strategie & advies vindt op dit moment plaats. Zie onderstaand het organogram van het nieuwe MT.

 

Werken in regioteams

Wellicht heeft uw accountmanager of financieel adviseur al laten weten dat u mogelijk een nieuwe contactpersoon krijgt. Het accountmanagement zal vanaf 1 januari 2023 namelijk worden ingericht in vijf regio’s, waardoor meer ruimte ontstaat om in gesprek te gaan over onderwerpen als capaciteit, samenwerking en in-, door- en uitstroom in de regio. Dit kan betekenen dat uw contactpersoon wijzigt. De indeling in de regio’s en de bijbehorende contactpersonen delen we halverwege december.