Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
30 september 2022

Verlenging contract OFZ en tbs (tot en met niveau 3)
De aanbesteding voor nieuwe contracten voor de Overige forensische zorg en Tbs (tot en met niveau 3) loopt momenteel. Deze contracten zullen ingaan per 1 januari 2024. De huidige contracten hebben een looptijd tot en met 31 december 2022. Om de periode tot 1 januari 2024 te overbruggen maakt DJI gebruik van de tweede (en laatste) mogelijkheid om dit contract te verlengen. Alle zorgaanbieders hebben inmiddels via CTM bericht ontvangen over de verlenging van het contract.

Aanpassing van controle op overlap voor Zorgprestatiemodel
Op basis van berichten van zorgaanbieders en onze analyse is gebleken dat de controle op overlap (IC0213) niet helemaal goed functioneert. Inmiddels is in gang gezet om de controle aan te passen. Deze aanpassing betreft het toevoegen van de controle op de begintijd van de gedeclareerde prestatie. Om de periode tot de in productiename van de aanpassing te overbruggen zullen de afwijzingen op overlap handmatig worden gecontroleerd. Met als doel om onterechte afwijzingen te voorkomen. De divisie ForZo/JJI wijst er (nogmaals) op dat de declaratiestandaard vereist dat gefactureerde prestaties uniek zijn met betrekking tot begintijd of volgnummer.   

Regeling Meerkosten 2022
In het kader van de Beleidsregel generieke prestatie meerkosten 2022 in verband met het coronavirus (BR/REG-22160) is de divisie ForZo/JJI in overeenstemming met de Nederlandse GGZ tot een uitwerking gekomen van de meerkosten voor het jaar 2022. De regeling voor 2022 is te vinden in de bijlage van deze nieuwsflits. Dit document wordt ook verspreid door de Nederlandse GGZ, VGN en Valente. Voor vragen over deze regeling kan contact opgenomen worden met Ellemijn Voogd  e.voogd@dji.minjus.nl 

UPM Q3 (alleen ZPM)
Vanaf maandag 4 oktober 2022 staat FiZZa open voor het indienen van de UPM Q3. Uiterlijk 17 oktober 2022 moet de UPM Q3 te zijn geüpload via FiZZa. Graag aandacht voor de juistheid en volledigheid van de productie aantallen in de UPM Q3. 

Zoals eerder is gemeld zal de inhoud van Q4 wijzigen ten opzichte van eerdere aanleveringen. De kolommen SKN en PBN zullen extra middels het UPM worden uitgevraagd. Bespreek deze aanpassingen tijdig met uw softwareleverancier.