Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
22 september 2022

ZPM-verantwoording Q3 
De divisie ForZo/JJI heeft over de eerste twee kwartalen van 2022 een verantwoording opgevraagd voor de geleverde ZPM zorg omdat de ZPM facturatie niet volledig op gang was gekomen. Voor het 3e kwartaal (Q3) zal de divisie ForZo/JJI wederom een ZPM verantwoording (UPM) opvragen vanwege de onvolledigheid van de ZPM facturatie. Deze informatie is nodig voor uitputting van het macrokader. Het format van de UPM voor de Q3 verantwoording is bijgevoegd en wijkt niet af van de UPM van Q2. De periode waarover nu verantwoord moet worden is januari tot en met september 2022.

De Q3 verantwoording kan vanaf maandag 3 oktober worden geüpload in de Q3 zaak in FiZZa en moet uiterlijk 17 oktober volledig en juist geüpload zijn.


ZPM-verantwoording Q4
De divisie ForZo/JJI bekijkt op dit moment op welke wijze aanvullende velden nodig zijn in het kader van de verantwoording Q4 voor de ZPM zorgaanbieders. Te denken valt aan het toevoegen van het SKN en plaatstingsbesluitnummer (PBN). De Q4 is voor de divisie ForZo/JJI van belang voor de jaarafsluiting en de controleverklaring bij de productieverantwoording. 

Momenteel is de divisie ForZo/JJI nog met een software leverancier aan het bekijken of het mogelijk is om dergelijke overzichten middels de BI-tool rechtstreeks uit het EPD te kunnen halen. Belangrijk hierbij is dat de informatie die in het UPM komt geen uitval bevat. Bij deze dan ook gelijk het verzoek om dit te bespreken met de eigen software-leverancier. Zodra de uitkomsten (specificaties) hiervan bekend zijn zal dit zo spoedig mogelijk gedeeld worden. 


Vaststelling DBBC-Omzet 2021 uitgesteld naar Q4 2022
In de vaststelling van de DBBC-omzet 2021 zal ook de afrekening van de hard afgesloten DBBC’s en de doelmatigheid worden opgenomen. Om deze vaststelling te kunnen maken moeten alle DBBC-facturen zijn afgehandeld. Echter door technische problemen in FCS zijn nog niet alle DBBC-facturen afgehandeld. Om die reden heeft de divisie ForZo/JJI de planning van de vaststellingen van de DBBC-omzet 2021 moeten bijstellen. Naar verwachting zullen de vaststellingsbrieven van de DBBC-omzet 2021 in de periode Q4 2022 worden opgesteld in Fizza. 


Uitvoeringskader afwezigheidsdagen en akkoordverstrekking
Het uitvoeringskader met betrekking tot de afwezigheidsdagen en akkoordverstrekking vanuit het Forensisch Plaatsings Loket (FPL) staat online. Dit uitvoeringskader is opgesteld om een kloppende registratie te hebben en de zorgaanbieder de mogelijkheid te geven het verblijf van een cliënt tijdens diens kortdurende afwezigheid te declareren. Hiervoor moet de afwezigheid worden gemeld bij het FPL (Forensisch Plaatsingsloket onderdeel van DJI/DIZ). Het FPL beoordeelt de afwezigheid en geeft wel of geen akkoord op het aanhouden van de plek van verblijf. De afwezigheid mag pas gedeclareerd worden nadat dus toestemming is verleend door het FPL.