Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
19 juli 2022

Inloopuurtje
Woensdag 29 juni heeft er een ‘inloopuurtje’ plaatsgevonden waarbij zorgaanbieders de mogelijkheid hadden om vragen te stellen rondom allerlei lopende zaken binnen de divisie ForZo/JJI. Tijdens deze sessie kwamen veel vragen naar boven welke verwerkt zijn in de vorm van een ‘Vraag en Antwoord’ module op de website. Deze sessie is opgenomen, zodat ook de zorgaanbieders die niet aanwezig konden zijn de vragen terug kunnen luisteren. Geïnteresseerden in deze opname opname kunnen dit kenbaar maken bij t.v.julsingha@dji.minjus.nl zodat een collega de link naar deze opname door kan sturen.

Nieuw! Forensisch Vakmanschap: praktische invulling voor professionele ontwikkeling
Op 24 mei is tijdens de Dag van de Forensische Zorg het Forensisch Vakmanschap geïntroduceerd. In de afgelopen maanden hebben de leden van het programma Forensisch Vakmanschap samen met heel veel mensen uit het veld hard gewerkt om Forensisch Vakmanschap vorm te geven. Forensisch Vakmanschap geeft praktische invulling aan professionele ontwikkeling binnen de forensische zorg.
Petra Schaftenaar, programmaleider, is trots op wat er staat. ‘Forensisch Vakmanschap is echt ontwikkeld door én voor de forensische sector. We zijn begonnen met vast te stellen wat Forensisch Vakmanschap inhoudt. Dat heeft geleid tot een definitie en competentietools. Die zijn de basis voor drie tools die we hebben ontwikkeld. Met deze tools kunnen zorgprofessionals, organisaties en opleidingsinstituten invulling geven aan Forensisch Vakmanschap.’

Drie tools geven invulling aan Forensisch Vakmanschap
Forensisch Vakmanschap bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. De Ontwikkelwijzer: helpt zorgprofessionals inzicht te krijgen in hun vakkennis en vaardigheden en hun eigen leerproces vorm te geven. 
2. De Organisatiewijzer: geeft organisaties inzicht in de leercultuur en forensische leerfaciliteiten en biedt handvatten om die eventueel te verbeteren. 
3. De Forensische Werkplaats: biedt allerlei praktische leer- en ontwikkelmiddelen en inspiratie om invulling te geven aan Forensisch Vakmanschap en innovatie op de werkvloer. Organisaties kunnen eigen middelen en ‘best practices’ delen. 
De onderdelen vormen samen de website forensischvakmanschap.nl. Op deze website is alle informatie over Forensisch Vakmanschap te vinden.

Forensische zorg naar een nog hoger niveau
Petra Schaftenaar: ‘Forensisch Vakmanschap maakt mensen trots op het vak. Het gaat positief bijdragen aan het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en de juiste beroepsattitude in de forensische zorg. Zo brengen we met elkaar de forensische zorg naar een nog hoger niveau.’

Achtergrond
Het programma Forensisch Vakmanschap komt voort uit de Taskforce Forensische Zorg. De Taskforce heeft in de periode 2018-2021 gewerkt aan verbetering van de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg. De oplevering van Forensisch Vakmanschap betekent het einde van het programma Forensisch Vakmanschap. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) neemt het beheer en de verdere uitbouw van Forensisch Vakmanschap over.