Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
24 maart 2022

Deadline ZZP- en EP-declaraties 2021
Net als voorgaande jaren moeten alle ZZP- en EP-declaraties die betrekking hebben op het contractjaar 2021 vóór 1 april 2022 door de divisie ForZo/JJI zijn ontvangen en goedgekeurd. 
Declaraties die na deze datum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.

Uitbetaling declaraties 2022
Op 1 maart 2022 is medegedeeld dat momenteel enkele facturen (gedeeltelijk) afgekeurd worden of niet volledig verwerkt worden (voornamelijk die betrekking hebben op contractjaar 2022). Hierdoor ontvangen zorgaanbieders niet altijd een retourbericht en kunnen declaraties niet worden uitbetaald. Door de complexiteit en afhankelijkheid van meerdere organisatieonderdelen neemt het herstel van de fouten en het wijzigen van de benodigde gegevens helaas langer in beslag dan gehoopt. 

Als het probleem verholpen is, wordt dit gecommuniceerd via een nieuwsflits. Als door het uitblijven van goedkeuring op de declaraties problemen ontstaan met de liquiditeit, dan kunnen zorgaanbieders dit melden bij hun financiële adviseur.

Verantwoording Q1 geleverde ZPM-zorg (niet ZZP/EP)
Tot en met 2021 vroeg de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) aan DBBC-aanbieders om per kwartaal een verantwoording in te dienen met daarin de standen van het OHW en ANG. Dit droeg bij aan het inzicht van de kosten met betrekking tot de forensische zorg. 
Door de invoering van het ZPM vervalt deze uitvraag, omdat zorgaanbieders in principe maandelijks zouden kunnen factureren.

Op dit moment is het echter voor veel zorgaanbieders nog niet mogelijk om ZPM-prestaties te declareren, waardoor ForZo/JJI genoodzaakt is om alsnog een uitvraag te doen over Q1 en waarschijnlijk ook over Q2. De uitvraag is op gebaseerd op de Uniforme Productie Monitor van Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse GGZ. ForZo/JJI vraagt echter alleen de aantallen uit per maand per ZPM prestatie.  De werkwijze is onlangs via de mail van de betreffende financieel adviseur met de betreffende contactpersoon gedeeld.
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met uw financieel contactpersoon bij ForZo/JJI.