Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
14 maart 2022


Bijlage bij nieuwsflits maandag 7 maart 2022
Maandag 7 maart is er een nieuwsflits verstuurd over een marktonderzoek naar potentiële aanbieders van tbs-dwang (beveiligingsniveau 4). In deze tekst wordt verwezen naar een enquête. In vraag 4 van deze betreffende enquête wordt verwezen naar een bijlage, deze bijlage is echter enkel gepubliceerd in CTM. Om verwarring te voorkomen is daarom de betreffende bijlage ook in deze nieuwsflits bijgevoegd. 

PDF-pictogrambijlage aankondiging ctm doelgroepen en eisen nl.pdf

Inloopuurtje
Woensdag 16 februari heeft er een ‘inloopuurtje’ plaatsgevonden waarbij zorgaanbieders de mogelijkheid hadden vragen te stellen rondom allerlei lopende zaken binnen de divisie ForZo/JJI. Tijdens deze sessie kwamen veel vragen naar boven welke verwerkt zijn in de vorm van een ‘Vraag en Antwoord’ module op de website. Deze sessie is opgenomen, zodat ook de zorgaanbieders die niet aanwezig konden zijn de vragen terug kunnen luisteren. Zorgaanbieders die geïnteresseerd zijn in deze opname kunnen een mail sturen naar t.v.julsingha@dji.minjus.nl.

Zorgtrajectnummer voor FZ cliënten
Inmiddels zijn voor alle forensische zorg cliënten die onder de oude DBBC-systematiek vielen, en overgegaan zijn naar het zorgprestatiemodel, voorzien van een zorgtrajectnummer. Dit ging door een plaatsingsbrief of bericht te versturen, waarin het zorgtrajectnummer is opgenomen dat door een handmatige conversie vanuit de divsie Forzo/JJI is gegenereerd. Cliënten die vanaf 28 februari worden geplaatst zijn automatisch voorzien van een zorgtrajectnummer. Het kan echter mogelijk zijn dat er nog cliënten in de forensische zorg geplaatst zijn die nog geen zorgtrajectnummer hebben. Daarom hierbij het verzoek om voor 21 maart een lijst met patiënten middels SKN en plaatsingsbesluitnummer waarvan men denkt nog geen zorgtrajectnummer vanuit de FZ te beschikken aan te leveren. Het gaat hier alleen om zorg die binnen het zorgprestatiemodel valt (dus exclusief ZZP/EP). Zorgaanbieders kunnen zich richten tot Stefan Jongejan ( s.jongejan@dji.minjus.nl).