Nieuwsbrief maart 2022

Nieuwsbericht
29 maart 2022

Nieuwsbrief forensische zorg

Drie à vier keer per jaar een update op hoofdlijnen over wat er speelt binnen de forensische zorg; dat is het doel van deze nieuwsbrief waarvan dit de eerste editie is. In deze nieuwsbrief is er onder andere  aandacht voor de nieuwe inkoopstrategie, het kwaliteitskader forensische zorg en het Zorgprestatiemodel. Ook is er een column over forensisch vakmanschap en informatie over de Dag van de Forensische Zorg.