Nieuwe versie 'Handvat Gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein'

Nieuwsbericht
7 mei 2019

Er is een nieuwe versie van het 'Handvat Gegevensdeling voor het zorg- en veiligheidsdomein'. De nieuwe versie is aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gewijzigde regelgeving naar aanleiding van de 'Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging'.

De beschreven juridische kaders en uitgangspunten zijn breed toepasbaar. Het nieuwe handvat heeft namelijk betrekking op alle samenwerkingsverbanden in het zorg- en veiligheidsdomein en niet meer alleen op de zorg- en veiligheidshuizen.

 

Handvat en bijbehorende documenten

Het handvat en de bijlagen geven praktische ondersteuning bij het voldoen aan de privacywetgeving en het organiseren van de samenwerking tussen de verschillende partijen. De documenten zijn opgesteld in samenwerking met alle deelnemende partijen aan de zorg- en veiligheidshuizen.

Meer informatie over het handvat en de bijbehorende documenten kun je vinden op www.veiligheidshuizen.nl/handvat en www.veiligheidshuizen.nl/gegevensdeling.

Maak jij onderdeel uit van een samenwerkingsverband in het zorg- en veiligheidsdomein? Bespreek dan bij een volgende bijeenkomst wat het nieuwe handvat kan betekenen voor jouw werk en hoe je hieraan invulling gaat geven.

 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over het handvat? Neem dan contact op met Marielle Mahieu, afdeling Juridische Zaken (m.mahieu@dji.minjus.nl) of Loes Schoenmaker, afdeling Beleid (loes.schoenmaker@dji.minjus.nl).