Nieuwe editie Handboek Forensische Zorg

Nieuwsbericht
9 september 2016

Op de site van forensische zorg staat een nieuwe uitgave van het Handboek Forensische Zorg (editie augustus 2016). Deze uitgave vervangt de vorige editie uit 2013. Met het verschijnen van de nieuwe website bleek dat deze completer is dan het Handboek en ook makkelijker up-to-date te houden is. Er is daarom besloten dat de nu gepubliceerde editie van het Handboek de laatste versie is. Vanaf de inkoopronde 2018 staat alle relevante en de meest actuele informatie op het gebied van forensische zorg (inclusief informatie die nu mogelijk nog exclusief in het Handboek te vinden is) op de website en komt het Handboek te vervallen.

http://www.forensischezorg.nl/Inkoopdocumenten 2017 | Forensische Zorg