Nieuwe callronde programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) september 2016

Nieuwsbericht
20 september 2016

Op 7 september zijn de onderstaande calls uitgezet:

  1. Call 2016-54: Krachtgericht werken aan veiligheid in de opvang
  2. Call 2016-55: Proactief handelen bij dreigende agressie in de opvang
  3. Call 2016-56: Samenwerking bij forensische cliënten in de opvang

    Voor deze calls is het ook mogelijk om als kennisinstituut, universiteit of expertisecentrum als hoofdindiener voor de aanvraag te fungeren. Wel dient daarbij een samenwerking met een gecontracteerde zorgaanbieder tot stand te komen

    Per jaar worden twee callronden uitgezet. Heeft uw instelling een beproefde behandelmethode of wilt u meewerken aan de ontwikkeling van een protocol of richtlijn op een van deze gebieden? Doe dan mee! Deel uw kennis en expertise, en deel zelf mee in die van anderen.