Nieuwe aanpak materiële controle FZ vanaf 2020, landelijke risicolijst beschikbaar

Nieuwsbericht
31 maart 2020

De afgelopen tijd is door de werkgroep materiële controle FZ, bestaande uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders en de Divisie ForZo/JJI, gewerkt aan een nieuwe opzet van de materiële controle FZ vanaf boekjaar 2020. Deze aanpak sluit zoveel mogelijk aan op de bestaande praktijken in de WLZ en de ZvW en de ontwikkelingen inzake HT in de GGZ.
De divisie ForZo/JJI streeft ernaar dat binnenkort het controleplan materiële controle wordt vastgesteld en gepubliceerd. De landelijke risicolijst materiële controle FZ 2020, met een voorbeeld risicoanalyse, wordt nu al wel in concept reeds beschikbaar gesteld, zodat aanbieders hier in de interne beheersing al mee aan de slag kunnen.

Concept risicolijst voor het verbeteren van interne beheersing

Instellingen kunnen met behulp van deze risicolijst en het daarin opgenomen voorbeeld, vast aan de slag om hun eigen risicoanalyse maken. Hiermee kunnen zij hun beheersmaatregelen completeren.
Voor de zorgaanbieders die reeds zijn gestart met (voorbereiding op) HT in de GGZ zal de lijst bekend voorkomen en kan een groot deel in hetzelfde proces worden meegenomen. Voor andere zorgaanbieders is de verwachting dat veel beheersmaatregelen reeds zijn genomen en dat de risicolijst een handvat biedt om dat transparant te maken en inzicht te geven in de mate waarin de landelijk onderkende risico’s door de beheersmaatregelen van de zorgaanbieder worden afgedekt.
De komende tijd zal samen met het veld worden bekeken op welke wijze de ervaringen in HT GGZ en de risicoanalyse FZ kunnen worden door vertaald naar een algemeen kader voor de FZ.
Zorgaanbieders kunnen hun vragen stellen via het mailadres: bedrijfsvoeringForZo@dji.minjus.nl
De toelichting op de risicolijst en de landelijke risicolijst is op deze website te vinden.