Nieuwe aanbesteding 2020

Nieuwsbericht
28 november 2018

De divisie ForZo/JJI heeft besloten de raamovereenkomst(en) Forensische Zorg 2018-2019 niet te verlengen. Een nieuwe aanbesteding voor contractjaar 2020 en eventueel verder vindt plaats in 2019.

Een gevolg van het niet verlengen van de raamovereenkomst(en) Forensische Zorg 2018-2019 is dat paragraaf 4.4 van de Aanbestedingsleidraad 2018 niet meer van toepassing is. Dat betekent voor zorgaanbieders dat zij niet meer kenbaar hoeven maken of ze in aanmerking willen komen voor prijsdifferentiatie in 2020.

De divisie ForZo/JJI heeft als doel om ook in de volgende aanbesteding (binnen de mogelijkheden van de aanbestedingswet) te investeren in kwaliteitsverbetering. Dit gaat zo veel mogelijk in samenspraak met zorgaanbieders.