Nieuw Handboek Forensische zorg

Nieuwsbericht
20 september 2019

Vandaag is op de website een geactualiseerde versie van het Handboek Forensische Zorg geplaatst. Hierin zijn onder andere de noodzakelijke aanpassingen in het kader van de invoering van de Wet Forensische Zorg doorgevoerd. Het Handboek is tot stand gekomen in samenwerking met betrokken ketenpartners.