Nieuw beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

Nieuwsbericht
9 november 2018

De Minister voor Rechtsbescherming heeft het beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het beleidskader LFPZ betreft een herziening van het Beleidskader Longstay Forensische Zorg 2009 en treedt per 1 januari 2019 in werking. Hier vindt u het beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg.

Het beleidskader is aangepast naar aanleiding van een evaluatie, toezeggingen vanuit de Taskforce Behandelduur tbs en afspraken uit het Manifest van Lunteren. Het beleidskader gaat over de plaatsing, het verblijf en de hertoetsingsprocedure. Belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Er wordt niet langer gesproken van longstay, maar van Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg. Ook de Landelijke Adviescommissie Plaatsing Longstay zal van naam wijzigen in Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (korter LAP).
  • Harmonisatie periodieke toets LAP en verlengingszitting, zodat de rechter tijdens de verlengingszitting kennis kan nemen van een recent advies van de LAP.
  • Met ingang van dit beleidskader kunnen Tbs-gestelden die tevens ongewenst vreemdeling zijn, die voldoen aan de criteria voor de LFPZ-indicatie èn waarbij repatriëring naar het land van herkomst niet mogelijk blijkt, in aanmerking komen voor een LFPZ-indicatie en in een LFPZ-voorziening worden geplaatst.

Met ingang van dit beleidskader wordt onbegeleid verlof mogelijk voor maximaal twee keer één jaar, ter voorbereiding van het opheffen van de LFPZ-indicatie en een overplaatsing naar een vervolgsetting, als onderdeel van een uitstroomplan.