Meervoudig onderhandse procedure (MOH) voor zorgexperimenten Volledig Pakket Thuis (VPT)

Nieuwsbericht
17 februari 2017

De divisie ForZo/JJI bereidt in het kader van de innovatiebeleidsregel voor nieuwe zorgprestaties zes zorgexperimenten in drie verzorgingsgebieden (Noord Nederland, Midden Nederland en Zuid Nederland) voor. Het doel is in de komende twee jaar (2017-2019) uit te zoeken of de in-door-uitstroom vanuit behandelklinieken en RIBW-instellingen naar zelfstandig wonen (inclusief de aansluiting na het einde van de forensische/strafrechtelijke zorgtitel) verbeterd kan worden door de prestatie Volledig Pakket Thuis (VPT), een zorgzwaartepakket voor mensen die nog niet voldoende in staat zijn zelfstandig te wonen en waarbij begeleiding niet voldoende is.
 
De divisie ForZo/JJI gunt zes zorgaanbieders met behulp van een meervoudig onderhandse procedure (MOH) om een zorgexperimentcontract af te sluiten met de divisie ForZo/JJI en een bijbehorend budget. Na de gunning worden de voorstellen en plannen van aanpak ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als deze door de NZa worden goedgekeurd, ontvangt de divisie ForZo/JJI een beschikking voor de prestaties VPT waarmee de geleverde zorg gefactureerd kan worden. Op grond van de effecten en resultaten van de zorgexperimenten beslist de NZa of VPT structureel aan de forensische parameters wordt toegevoegd.
 
In november/december 2016 vond een belangstellingsregistratie plaats. De ruim 25 zorgaanbieders die hebben gereageerd, worden in de loop van februari 2017 gericht uitgenodigd om hiervoor een offerte in te dienen. De divisie ForZo/JJI probeert om de aanbestedingsprocedure begin april 2017 af te ronden en in de loop van dezelfde maand met de zorgexperimenten te starten.