Mededeling tijdelijke stopzetting Verdiepingsdiagnostiek (VD) tot 1 april 2021

Nieuwsbericht
23 juli 2020

In eerdere berichtgeving heeft de divisie ForZo/JJI vermeld dat het afronden van de aanbestedingsprocedure voor Verdiepingsdiagnostiek (VD) op 1 augustus 2020 niet haalbaar werd geacht. Dit komt door de onvoorspelbaarheid van het klimaat rondom COVID-19, maar ook de complexiteit en houdbaarheid van de huidige productstructuren. De divisie heeft aangegeven contact op te nemen met de huidige aanbieders van VD over de zorgcontinuiteit (in de Nieuwsflits van 30 maart jl., ‘Beëindiging voorbereiding van de aanbestedingstrajecten voor Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis’).

De divisie bereidt zich voor op een nieuwe Europese aanbesteding en zorgt ervoor dat  er per 1 april 2021 een rechtmatige raamovereenkomst voor VD tot stand is gebracht.

Hoewel deze specialistische zorg van belang is voor DJI en cliënten vanwege de mogelijkheden om een goed vervolgtraject te adviseren, ziet de divisie helaas geen mogelijkheid om een aanvullende overbruggingsperiode te realiseren tot 1 april 2021. De divisie ForZo/JJI neemt met de individuele zorgaanbieders, die momenteel VD leveren, separaat contact op.

Als het zover is, wordt over de nieuwe aanbesteding  via forensischezorg.nl bericht. Mochten er vragen zijn, dan kunnen deze worden gestuurd naar inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.