Materiële Controle Forensische Zorg 2017

Nieuwsbericht
3 november 2017

Op 6 oktober 2017 organiseerde de afdeling Analyse en Bekostiging van de divisie ForZo/JJI een overleg materiële controle Forensische Zorg 2017. Hiervoor waren de FPC’s en de FPK’s met inkoopplaatsen tbs uitgenodigd. In het controlejaarplan materiële controle Forensische Zorg 2017 staan het proces en de specifiek voor Forensische Zorg benoemde risico’s (rechtmatigheid en doelmatigheid) beschreven. Het doel van deze bijeenkomst was om deelnemers hier nader over te informeren en in overleg te gaan over:

a. de definitief benoemde en uit te voeren onderzoeksthema’s en bijzondere onderzoeken voor de Materiële Controle 2017

b. de te hanteren selectie-indicatoren (“indicatie grenzen”)

c. de achterliggende motivatie en de uitgangspunten per onderzoeksthema

De presentatie van het overleg kunt u vinden via deze link.