Materiële Controle 2020 en de landelijke risicolijst

Nieuwsbericht
30 juni 2020

In eerdere nieuwsflitsen communiceerde de divisie ForZo/JJI over de nieuwe opzet van de materiële controle in de forensische zorg vanaf boekjaar 2020 en de bijbehorende landelijke risicolijst. Een belangrijk uitgangspunt bij deze opzet is dat de divisie ForZo/JJI gebruik zal maken van trapsgewijze controlestappen om te waarborgen dat er geen onterecht significante verhoging van de controle en/of administratieve lastendruk voor de zorgaanbieders kan ontstaan.

De risicolijst is opgesteld om de nieuwe aanpak van de materiële controle FZ vanaf 2020 mogelijk te maken. Voor de zorgaanbieders is de landelijke risicolijst de basis om een Control Framework (CFW) in te richten om te kunnen aantonen dat de voor hen relevante risico’s in voldoende mate worden beheerst. De risicolijst is beschikbaar gesteld in een Excelformat en kan door de aanbieders op maat worden gemaakt voor wat betreft de weging, impact en kans, zowel kwantitatief als kwalitatief. Vervolgens kunnen de beheersmaatregelen die de instelling neemt worden vermeld om het CFW te completeren.

In het controleplan benoemde methodiek over trapsgewijze controlestappen staat dat de divisie ForZo/JJI eerst het door de zorgaanbieder uitgevoerde CFW zal beoordelen en bespreken. Als blijkt dat er voor de zorgaanbieder relevante risico’s beheersmaatregelen zijn geïmplementeerd waardoor de risico’s met voldoende mate zijn gemitigeerd, zal er geen aanleiding meer zijn om de materiële controle te vervolgen (volgende stap is een specifieke risicoanalyse of detailcontrole). Zorgaanbieders die ook geselecteerd zijn voor de materiële controle en waarbij is gebleken, na het bestuderen van CFW, dat de risico’s niet afdoende zijn beheerst gaan over naar de volgende stap in het controleproces van de materiële controle. Iedere stap in het proces is een verzwaring van de controle en zorgt mogelijk ook voor een verhoging van de administratieve lastendruk.

De hierboven beschreven methodiek geldt vanaf boekjaar 2020. De materiële controles vóór boekjaar 2020 worden nog op de gebruikelijke manier uitgevoerd. De kaders en methodiek van de materiële controle staan in de toetsingskaders per productsoort. Het Controleplan materiële controle Forensische Zorg 2020, Landelijke risicolijst materiële controle FZ 2020 en de toelichting op de risicolijst is op de website te vinden.