Marktconsultatie met gemeenten

Nieuwsbericht
26 juni 2017

Op 8 juni 2017 vond de vierde en laatste bijeenkomst van de marktconsultatie DJI 2017 plaats met gemeenten. Deze bijeenkomst was vooral bedoeld als eerste kennismaking om een nauwere samenwerking tussen de divisie ForZo/JJI en de gemeenten te bewerkstelligen. De bijeenkomst begon met een korte quiz om te kijken hoeveel de deelnemers al over forensische zorg weten. Vervolgens is toegelicht wat forensische zorg is en wat de rol van de divisie ForZo/JJI is. Daarnaast konden de deelnemers vooraf doorgeven over welke thema’s zij verder wilden praten. Aan de hand van deze thema’s en de uitkomsten van de online vragenlijst is de volgende lijst met thema’s besproken:

  1. Vervolgzorg
  2. Inkoopbeleid
  3. Samenwerking
  4. Behoefte aan forensische zorg

De uitkomsten en de presentatie van de vierde bijeenkomst zijn gepubliceerd op de website. Deelnemers aan deze bijeenkomst waren afkomstig uit de gemeenten Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Kennemerland, Tilburg, Utrecht en Zaanstad.