Marktconsultatie klinische bijeenkomst

Nieuwsbericht
29 mei 2017

Op 18 mei 2017 vond de tweede bijeenkomst van de marktconsultatie DJI 2017 plaats met klinische zorgaanbieders. Na een korte inleiding over de huidige stand van zaken gingen de deelnemers uiteen in twee groepen. In twee rondes zijn de volgende vier thema’s besproken, waarbij ook de antwoorden op de online vragenlijst zijn meegenomen.

  1. Afschalen van zorg
  2. Bevoorschotting DBBC’s
  3. Consequenties markt open
  4. Forensische expertise

De uitkomsten en de presentatie van de tweede bijeenkomst zijn hier gepubliceerd. Deelnemers aan deze bijeenkomst waren afkomstig van Antes, Arkin, GGNet, GGZ Drenthe, GGZ Friesland, GGZ West-Brabant, Ipse de Bruggen, Iriszorg, Mondriaan, Reinier van Arkel, Tactus en Vincent van Gogh. Ook het NIFP was als klinische indicatiesteller aanwezig. De derde bijeenkomst voor ambulante zorgaanbieders vindt plaats op 1 juni. Ook hiervoor is een selectie van zorgaanbieders uitgenodigd.

Tot slot is tijdens de bijeenkomst aangekondigd dat de verwachte publicatiedatum van de Aanbestedingsleidraad 15 augustus 2017 is. Dit zal tevens op Tenderned worden aangekondigd.