Marktconsulatie Forensische Zorg gepubliceerd

Nieuwsbericht
20 juli 2021

Zojuist is de marktconsultatie Forensische Zorg 2023 gepubliceerd en beschikbaar gesteld via CTM. Klik hier voor de link. Op CTM staat ook het marktconsultatiedocument en alle relevante bijlagen.

DJI is voornemens de inkoop Forensische zorg 2023 te realiseren door drie separate aanbestedingen*. DJI werkt momenteel een nieuwe inkoopstrategie uit, mede op basis van het in mei 2021 uitgebrachte advies door adviesbureau Significant voor de inkoop van de Forensische Zorg (incl. tbs). Met deze marktconsulatie wil DJI graag een aantal zaken toetsen bij/voorleggen aan de markt ten behoeve van de verdere uitwerking van deze nieuwe inkoopstrategie en de uiteindelijke inrichting van de aanbestedingen. Voor partijen is deelname aan de marktconsultatie interessant om voortijdig inzicht te krijgen en mee te kunnen denken en wordt door DJI zeer gewaardeerd. 

Partijen kunnen uiterlijk 10 september hun schriftelijke reactie indienen op het consultatiedocument. Ook wil DJI als onderdeel van de marktconsultatie een aantal brancheorganisaties en relevante vertegenwoordigers uit de markt uitnodigen voor een gesprek op grond van de uitkomsten van de schriftelijke ronde. Meer informatie hierover staat in het marktconsultatiedocument vanaf pagina 9.  

*De 3 separate aanbestedingen:

  1. Aanbesteding van de tbs zorg met dwangverpleging met beveiligingsniveau 4 als hoogste beveiligingsniveau (FPC’s) en vervolgzorg in termen van klinische en ambulante behandeling en (optioneel) verblijf en begeleiding voor tbs-gestelden; en tbs-zorg met beveiligingsniveau 3 als hoogste beveiligingsniveau en vervolgzorg in termen van klinische en ambulante behandeling en (optioneel) verblijf en begeleiding voor tbs-gestelden (hierna te noemen: aanbesteding 1);
  2. Aanbesteding van de segmenten Behandeling en ketenoptimalisatie (ketenbrede behandeling) en Begeleiding (inclusief verblijf) en specialismen (hierna te noemen: aanbesteding 2)
  3. Aanbesteding van het segment Aanvullende benodigde zorgcapaciteit (hierna te noemen: aanbesteding 3).

Inhoudelijke vragen over de marktconsulatie kunnen uiterlijk 6 augustus schriftelijk gesteld worden aan DJI via de Vragen en Antwoord module in CTM en zullen worden beantwoord middels een Nota van Inlichtingen. Meer informatie hierover staat in het marktconsultatiedocument op pagina 11. 

Partijen die nog geen account hebben, kunnen dit aanmaken via CTM. Technische vragen kunnen gesteld worden aan de Helpdesk van CTM Solution (020-6708500 of helpdesk@ctmsolution.nl). Technische vragen zijn bijvoorbeeld vragen over het inloggen, uitleg over het platform, hulp bij het maken van een account etc. De helpdesk is op werkdagen geopend van 08:00 uur tot 18:00 uur.