Lunteren III:”Naar de tbs!”

Nieuwsbericht
13 juli 2017

Op woensdag 21 juni vond wederom in Lunteren de derde werkconferentie in het kader van het Manifest van Lunteren plaats. Ruim 100 deelnemers waren hierbij aanwezig. Zij kwamen van de eigen FPC’s maar ook vanuit de ketenpartners zoals Zittende Magistratuur (ZM), Openbaar Ministerie (OM), Advocatuur, reclassering, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP), rapporteurs, etc. Bij aanvang werd teruggekeken op de resultaten van de maatregelen die naar aanleiding van het Manifest van Lunteren zijn genomen. Ook OM en ZM belichtten de stand van zaken rond de tbs anno nu. OM benadrukte dat zij naast de verdachte vanuit de stoornis, deze ook vanuit het strafrecht blijft benaderen. ZM wees op de verschuiving in opleggingen van dwangverpleging naar voorwaardelijke tbs. NIFP en Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) kwamen in een duo-presentatie over de kwaliteit van de rapporteurs en rapportages aan het woord. Focus van de dag lag op het optimaliseren van de toegang naar de tbs. In de middag waren vier workshops waar reclassering, ex-cliënten en advocatuur aan bod kwamen. Belangrijke opbrengsten van de dag waren onder andere de overeenstemming over het feit dat de tbs een goede maatregel is vooral als intensieve behandeling nodig is. De aanwezigen stonden stil bij de behandelduur die nu gemiddeld op 7,2 jaar ligt. Tegelijkertijd sprak men over het feit dat het opleggen van de maatregel wordt bemoeilijkt door het nog steeds grote aantal verdachten dat weigert te worden onderzocht. Voor deze groep heeft het NIFP een aparte unit ingericht waar zij ook nadenken over het inzetten van speciaal gekwalificeerde rapporteurs op tbs-waardige zaken. Ex-cliënten gaven aan dat de tbs hen heeft geholpen weer goed in de maatschappij te integreren. Hoewel de focus niet lag op de uitstroom werden er wel zorgen geuit over de manier van het toekennen van verloven. Ook werd er opgeroepen om meer naar buiten te kijken, ook in het kader van de continuïteit van zorg.