Landelijke uitrol nieuwe werkwijze toegang tot afschriften persoonsdossier/ UJD

Nieuwsbericht
15 februari 2022

Sinds juni 2019 is wettelijk geregeld dat de minister van Justitie en Veiligheid afschriften van rapporten uit het persoonsdossier en justitiële gegevens aan forensische zorgaanbieders mag verstrekken ten behoeve van de te verlenen forensische zorg. Tot op heden werden - als tijdelijke werkwijze – documenten uit het persoonsdossier door de reclassering via de Bestandenpostbus overgedragen aan de zorgaanbieder. Dit zorgt echter voor onnodige administratieve lasten, werkdruk bij de reclassering en is ook niet de meest veilige manier van informatie overdracht. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (Departement en Justid) heeft daarom samen met reclassering en zorgaanbieders een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Hiermee kunnen zorgaanbieders zelf via JD-online 2.0 toegang krijgen tot afschriften uit het persoonsdossier en het uittreksel justitiële documentatie. Deze werkwijze is de afgelopen maanden bij drie zorgaanbieders (Fivoor, GGZ Drenthe en De Waag) getest. De pilot is recent geëvalueerd en alle zorgaanbieders zijn erg tevreden met deze werkwijze. Daarom wordt nu gestart met de landelijke uitrol hiervan. 

Afgelopen maand ontving iedere forensische zorgaanbieder die gecontracteerd is per 2022 een brief van het ministerie met daarin meer uitleg over de nieuwe werkwijze en de stappen die moeten worden ondernomen om gebruik te kunnen maken van deze werkwijze. Zodra deze stappen zijn doorlopen kunt u gebruik maken van de nieuwe werkwijze. Vanaf 1 april 2022 zal de reclassering niet langer meer afschriften uit het persoonsdossier via de bestandenpostbus overdragen. Mocht u gecontracteerde zorgaanbieder zijn en de brief niet hebben ontvangen, kunt u zich richten tot inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.