Koers en kansen start de tweede tranche, opzoek naar vernieuwende projectvoorstellen

Nieuwsbericht
16 augustus 2018

Koers en kansen is op zoek naar projecten uit de praktijk. Vanaf nu kunnen partijen in de zorg, het justitie- en het lokaal domein voorstellen indienen die vernieuwend en domein overstijgend zijn. De voorstellen uit de eerste tranche zijn inmiddels beoordeeld. De tweede tranche van pilot uitvraag is in juli  van start gegaan.
 
Het programma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering van het ministerie van Justitie en Veiligheid is een samenwerking tussen justitie, zorg en het lokaal domein en maakt vernieuwing van de sanctie-uitvoering mogelijk. Toekomstbestendige sanctie-uitvoering en verminderde recidive met behoud van een verantwoorde uitvoering van de opgelegde sancties staan voorop. Het programma heeft  in dit kader verschillende partijen benadert, waaronder GGZ Nederland. De divisie ForZo/JJI vraagt in het kader van Koers en kansen niet zelf actief organisaties een bijdrage te leveren. De divisie wordt door het programma wel op de hoogte gesteld van ingediende voorstellen en is op die manier betrokken.