Kennisgeving resultaat toetsing verstuurd

Nieuwsbericht
19 december 2017

Zojuist zijn alle inschrijvers middels een brief via FORZA op de hoogte gesteld van het resultaat van de toetsing. Dit betekent dat vanaf morgen (19 december) de stand still termijn van 20 kalenderdagen aanvangt, waarbinnen alle inschrijvers gelegenheid hebben om tegen het resultaat van de toetsing op te komen. Op de website is tevens per perceel een overzicht met alle zorgaanbieders gepubliceerd met wie op basis van deze aanbesteding een overeenkomst zal worden aangegaan.

 

Op verzoek van de zorgaanbieders streeft ForZo/JJI er naar om met alle inschrijvers met een positief resultaat nog dit kalenderjaar de raamovereenkomst(en) daadwerkelijk aan te gaan. In dat verband wordt alle inschrijvers verzocht om een “Verklaring afzien van bezwaar” in te vullen en per ommegaande, ondertekend door de vertegenwoordigingsbevoegde(n) binnen uw organisatie, te verzenden aan ForZo/JJI. Middels deze verklaring geeft u aan af te zien van uw mogelijkheid om op te komen tegen het resultaat van de toetsing van uw inschrijving. Alleen wanneer alle inschrijvers binnen een perceel afzien van hun mogelijkheid om tegen de beslissing van ForZo/JJI op te komen inzake het resultaat van de toetsing, is het mogelijk om voor het betreffende perceel versneld tot ondertekening van de raamovereenkomsten over te gaan.

 

In het geval het mogelijk blijkt te zijn dat op 22 december alle inschrijvers middels een ondertekende verklaring aan hebben kunnen geven af te zien van hun recht om tegen het resultaat van toetsing op te komen, zal reeds op 27 december kunnen worden overgegaan tot ondertekening van de raamovereenkomst(en). Indien op genoemde datum blijkt dat niet alle zorgaanbieders een ondertekende verklaring hebben ingestuurd, dan zal de volledige stand still termijn van 20 dagen in acht genomen worden en zal ondertekening van de betreffende raamovereenkomst(en) voor het betreffende perceel/de percelen pas op 8 januari 2018 plaats kunnen vinden.

 

De verklaring is als bijlage toegevoegd aan deze Nieuwflits en kan worden verzonden aan inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met uw zorginkoper. Volledigheidshalve wordt u erop geattendeerd dat gegevens over concurrerende inschrijvingen van andere zorgaanbieders niet zullen worden verstrekt. De contactgegevens van desbetreffende zorginkoper kunt u in FORZA vinden.