Inkoopstrategie Forensische zorg

Nieuwsbericht
21 februari 2022

DJI heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de uitwerking van een nieuwe inkoopstrategie voor de inkoop van Forensische Zorg. DJI heeft dit gedaan op basis van het advies dat Significant in mei 2021 heeft uitgebracht en mede op basis van de uitkomsten van de marktconsultatie in het najaar van 2021. Ter afronding van de inkoopstrategie wil DJI alle geïnteresseerde aanbieders graag uitnodigen voor een aanvullende marktconsultatie. Deze marktconsultatie heeft betrekking op de inkoop van Overige Forensische zorg en tbs op beveiligingsniveau 3. Via deze nieuwsflits worden zorgaanbieders geïnformeerd over deze marktconsultatie en een aantal belangrijke data van de twee eerstvolgende inkoopprocedures.

Aanvullende marktconsultatie
DJI is voornemens om op 8 en 10 maart 2022 een aanvullende digitale marktconsultatie te organiseren. Doelen van de aanvullende marktconsultatie zijn:

 • Aanbieders  informeren over de uitwerking van de inkoopstrategie;
 • Aanbieders consulteren over een aantal vraagstukken die nog niet definitief zijn uitgewerkt; 
 • Veelgestelde vragen beantwoorden die in voorgaande marktconsultatie nog niet door DJI konden worden beantwoord;
 • Aanbieders wijzen op een aantal praktische zaken die verband houden met de voorwaarden voor deelname aan de aanbestedingsprocedure.

DJI kiest voor een marktconsultatie in twee bijeenkomsten waarbij er op basis van de doelgroep van aanbieders een verdeling is gemaakt over deze twee dagen.

Bijeenkomst 8 maart 2022

 • Tijdstip: 13.30-15.30 uur
 • Digitaal via MS Teams
 • Aanbieders beschermd wonen en ambulante begeleiding
 • Aanbieders en vertegenwoordigers van Valente

Bijeenkomst 10 maart 2022

 • Tijdstip: 9.30-11.30 uur 
 • Digitaal via MS Teams
 • Aanbieders klinische en ambulante behandeling 
 • Aanbieders tbs zorg beveiligingsniveau 3
 • Aanbieders en vertegenwoordigers Nederlandse GGZ  en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland


Het betreft een mondelinge marktconsultatie; er zal vooraf geen schriftelijke reactie van zorgaanbieders worden gevraagd. In CTM staat het consultatiedocument van de aanvullende marktconsultatie inclusief alle overige relevante documentatie. 

Aanmelden
Aanmelden voor één van de twee bijeenkomsten kan op uiterlijk 7 en 9 maart via: inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl. Na aanmelding ontvangen zorgaanbieders een link voor de betreffende bijeenkomst.

Inkoopprocedure OFZ en tbs FPK/ beveiligingsniveau 3 

 • DJI is voornemens om de aanbestedingsdocumenten voor de eerste fase, de selectiefase, van deze inkoopprocedure in april 2022 te publiceren. De verdere planning van de inkoopprocedure en de belangrijkste mijlpalen voor aanbieders worden zo spoedig mogelijk na vaststelling van de inkoopstrategie door DJI gecommuniceerd. 

Inkoopprocedure tbs FPC/ beveiligingsniveau 4
Voor de inkoop/contractering van tbs met dwangverpleging voor particuliere FPC’s (beveiligingsniveau 4) zal een separate inkoopprocedure worden uitgevoerd. Zoals ook in de  eerste marktconsultatie in het najaar van 2021 is besproken, heeft DJI besloten deze procedure los te trekken van de inkoop van OFZ (inclusief tbs FPK/beveiligingsniveau 3). Momenteel onderzoekt DJI op welke wijze deze zorgsoort zal worden ingekocht, rekening houdend met de markt en de voor DJI geldende aanbestedingsregels. DJI zal hier naar verwachting een separate marktconsultatie voor organiseren; deze datum is nog niet bekend. 

 • De voorlopige planning van de inkoopprocedure van tbs FPC/beveiligingsniveau 4, loopt van mei t/m december 2022. DJI is voornemens in oktober 2022 de aanbestedingsdocumenten te publiceren met als doel om per 1/1/2023 nieuwe contracten af te sluiten. De definitieve planning is afhankelijk van de nog te bepalen inrichting van de inkoopprocedure, zorgaanbieders worden hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Informatie over CTM
DJI maakt in de marktconsultatie en aanbestedingsprocedures gebruik van het digitale online aanbestedingsplatform CTM. Aanbieders die nog geen account hebben, dienen zich éénmalig gratis te registreren via CTM. Als een onderneming al een registratie heeft op het platform, hoeft een aanbieder zich niet nogmaals te registreren. 

Technische vragen kunnen gesteld worden aan de Helpdesk van CTM Solution via het telefoonnummer 020-6708500 of e-mailadres helpdesk@ctmsolution.nl). Technische vragen zijn bijvoorbeeld vragen over het inloggen, uitleg over het aanbestedingsplatform, hulp bij het maken van een account, etc. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 08:00 uur tot 18:00 uur.