Inkoopprocedure Forensische Zorg

Nieuwsbericht
30 oktober 2019

Op 29 oktober is in CTM de tweede Nota van Inlichtingen gepubliceerd voor de inkoopprocedure Forensische Zorg 2020. In deze ronde zijn 106 vragen binnengekomen. De beantwoording van de vragen maakte het soms nodig om een aanpassing te doen in de gepubliceerde documenten. De aangepaste documenten zijn weer als bijlage opgenomen in CTM.

De termijn voor het indienen van een offerte voor deze procedure sluit op 8 november as. om 23.59 uur.

De documenten die zijn gebruikt in de inkoopprocedure zullen binnenkort ook zichtbaar zijn op de website www.forensischezorg.nl