Inkoop forensische zorg 2020

Nieuwsbericht
17 oktober 2019

Dinsdag 15 oktober is in CTM de eerste Nota van Inlichtingen gepubliceerd voor de inkoopprocedure Forensische Zorg 2020.

Er zijn in totaal 469 vragen binnengekomen. Met de beantwoording van vragen was het soms nodig om de gepubliceerde tekst in documenten aan te passen. Deze aangepaste documenten zijn nu weer als bijlage in CTM opgenomen.

Als zorgaanbieders vragen hebben over de inkoopdocumenten, kunnen zij gebruik maken van de Tweede Nota van Inlichtingen. De termijn hiervoor is nu geopend en sluit op 22 oktober om 23.59 uur. Op 29 oktober volgt de publicatie van de gestelde vragen en antwoorden. De sluitingstermijn voor het indienen van offertes voor de inkoopprocedure is op 8 november as.