Indicatorengids verslagjaar 2022

Nieuwsbericht
5 november 2021

De indicatorengids met de prestatie-indicatoren Forensische psychiatrie (Pi’s) over 2022 staat nog niet op de website (www.forensischeziorg.nl). De reden hiervoor is dat er aan de technische kant gekeken wordt wat voor effect de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) heeft op de registratie van de Pi’s. Wanneer er duidelijk is wat voor consequenties de invoering van het ZPM heeft zal de gids gepubliceerd worden. 
De indicatorengids zal echter inhoudelijk niet wijzigen t.o.v. de indicatorengids van 2021. Wilt u weten welke indicatoren u dient aan te leveren over 2022, dan kunt u dit vinden in de indicatorengids van 2021.

Verzending schema addenda raamovereenkomsten 2022
Binnenkort ontvangen zorgaanbieders , door de komst van het zorgprestatiemodel, addenda op de raamovereenkomsten 2022. In onderstaand schema staan de data waarop de divisie ForZo/JJI de addenda en bijbehorende bijlages naar zorgaanbieders toestuurt.

PerceelAdddenda/stukkenDatum
Ambulante BehandelingAddenda, bijlages en tarievenlijst1 november 2021 – 8 november 2021
KlinischAddenda, bijlages en tarievenlijst1 november 2021 – 8 november 2021
Tbs dwang FPK's Addenda, bijlages en tarievenlijst1 november 2021 – 8 november 2021
Tbs dwang FPC'sAddenda, bijlages en tarievenlijst15 november 2021
Ambulante Begeleiding en VerblijfszorgTarievenlijstEind november 2021

Als gegevens in de addenda onjuist zijn of onduidelijkheden bevatten, kunnen zorgaanbieders hun vragen en/of opmerkingen plaatsen in CTM onder berichten onder het contract. Deze zullen dan zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

Marktconsultatieverslag
DJI heeft in het kader van een voorbereiding van de aanbesteding forensische zorg een marktconsultatie uitgevoerd. Op basis van de schriftelijke reacties die volgden uit de schriftelijke consultatieronde en de uitkomsten die volgden uit de gesprekken, is het marktconsultatieverslag opgesteld.  Maandag 1 november 2021 is het marktconsultatieverslag gepubliceerd via CTM. Daarnaast is het betreffende marktconsultatieverslag bijgevoegd in deze nieuwsflits en is het document terug te vinden op de website

Inloopuurtje ZPM
Zoals in de nieuwsflits van 28 oktober 2021 is gecommuniceerd, vindt woensdag 10 november 2021 van 13:00 – 14:00 uur een inloopuurtje plaats. Onderstaande TEAMS link verschaft toegang tot het inloopuur. Bijgevoegd is ook het agenda-item. Verzoek is dit te accepteren of weigeren om rekening te houden voor de organisatie met het aantal deelnemers.

Kort samengevat:

Wanneer:10 november 2021
Tijdstip:13:00 – 14:00 uur
Onderwerpen:zorgprestatiemodel & verlengingen
Agenda:15 min updates omtrent de huidige ontwikkelingen
45 min vragen vanuit zorgaanbieders


TEAMS LINK:
Click here to join the meeting