Incidentele Budgetophoging (IBO)

Nieuwsbericht
9 juni 2016

In 2015 ontvingen alle zorgaanbieders, in het kader van de overgangssituatie van herschikking naar Incidentele Budgetophoging (IBO), een uitnodiging om een voorstel voor een IBO in te dienen bij DForZo/JJI. In 2016 ontvangen alleen nog zorgaanbieders een uitnodiging die een aanvraag Bovenbudgettaire Plaatsing door de verwijzer (reclassering of DIZ) bij het Forensisch Plaatsings Loket (FPL) indienden en die door de afdeling Zorginkoop is goedgekeurd. Op de website vindt u informatie over de procedure.