Incidentele Budget Ophoging (IBO) procedure

Nieuwsbericht
11 augustus 2017

In de nieuwsflits van 29 mei 2017 stond dat zorgaanbieders die al cliënten opgenomen hadden, op verzoek van de divisie ForZo/JJI, tot uiterlijk 1 juli 2017 een IBO verzoek konden indienen buiten de verwijzer om bij de zorginkoper. Deze termijn is nu verstreken en de reguliere IBO procedure is nu van toepassing. In samenspraak met de verwijzende instanties is er nog een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd in deze procedure. Via deze link vindt u het stroomschema van de huidige IBO procedure. Voor vragen over deze IBO procedure kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun zorginkoper.