Incidentele Budget Ophoging (IBO) procedure

Nieuwsbericht
29 mei 2017

Net als vorig jaar gebruikt de divisie ForZo/JJI de procedure voor Incidentele BudgetOphoging (IBO). Uit de evaluatie van de IBO procedure van 2016 is naar voren gekomen dat deze procedure
efficiënter ingericht kan worden. Daarom wordt het interne proces versneld. Verder zijn er geen grote veranderingen in de procedure voor de zorgaanbieder ten opzicht van 2016. Hieronder staan de belangrijkste punten en wijzigingen op een rij. De volledige procedure staat in de brief van 30 mei 2016 m.b.t. de IBO procedure. Deze is aan de zorgaanbieders verstuurd. Daarnaast is het stroomschema van de procedure hier terug te vinden.

  • De IBO moet aangevraagd worden via de verwijzer. Als de zorgaanbieder al cliënten opgenomen heeft op verzoek van de divisie ForZo/JJI kan de zorgaanbieder tot uiterlijk 1 juli 2017 een IBO verzoek indienen buiten de verwijzer om bij de zorginkoper. Daarna is de te volgen procedure gelijk aan die van 2016 (zie bijlage stroomschema).
  • De IBO kan voor verblijfszorg (ZZP), extramurale begeleiding (EP) en ambulante behandeling (ambulante DBBC) aangevraagd worden vanaf 1 juni 2017 tot 31 december 2017.
  • De IBO voor klinische behandeling (DBBC) kan aangevraagd worden van 1 oktober 2017 tot 31 december 2017.
  • Zorgaanbieders met een meerjarencontract kunnen ook een IBO indienen met in achtneming van bovenstaande data en onder de voorwaarden van hun contract.
  • Als de zorgaanbieder een uitnodiging krijgt om via FORZA een IBO in te dienen, moet de zorgaanbieder de zorg meteen starten. Het budget is dan op dat moment geregeld voor die bepaalde cliënt. Daarna wordt de benodigde budgetophoging voor de rest van het jaar beoordeeld door de zorginkoper, als dit akkoord is, wordt de IBO toegekend voor de verwachte realisatie over de rest van het jaar.

Voor vragen over bovenstaande kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun zorginkoper.