IFZO BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS 7 mei 2018

Nieuwsbericht
21 februari 2018

Op maandag, 7 mei a.s. organiseert de Divisie Individuele Zaken (DIZ)  in samenwerking met Functioneel Beheer Ifzo van 14.30 tot 17.30 uur een bijeenkomst voor gecontracteerde zorgaanbieders. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Tijdens deze bijeenkomst willen wij o.a. de afspraken over indiceren en plaatsen verduidelijken en de inhoud van de eerstvolgende release van Ifzo aan u voorleggen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Nieuwe release Ifzo
  • Aanmeldingsbrief / Plaatsingsbrief / Werkelijke startdatum forensische zorg
  • Inhoud indicatiestelling vs. inhoud plaatsingsbrief
  • Indicatiestelling vs. facturatie
  • Indicatiestelling en een herindicatie

Deze vooraankondiging is ook bedoeld om vragen/onderwerpen voor de bijeenkomst op te halen. Zijn er naast bovenstaande onderwerpen nog andere onderwerpen die u wilt bespreken? Laat ons dit uiterlijk 12 maart a.s. per e-mail weten: fpl@dji.minjus.nl .

Uiterlijk 19 maart 2018 ontvangen de Ifzo gebruikers per mail een definitieve uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Gelet op de capaciteit van de locatie, kunnen er per zorgaanbieder maximaal twee medewerkers deelnemen aan dit overleg.

Locatie:                Ministerie van Justitie en Veiligheid

                            Turfmarkt 147, Den Haag

Zaal:                     K-2.327 – Auditorium

Tijd:                     Maandag, 7 mei 2018 van 14.30 tot 17.30 uur