Huisregels in de Bopz

Nieuwsbericht
22 februari 2019

Het Besluit rechtspositieregelen Bopz is gewijzigd. Afgelopen vrijdag is deze wijziging van het Besluit gepubliceerd in het Staatsblad en inmiddels is het in werking getreden.

Deze wijziging is ontstaan vanuit de behoefte om de huisregels beter te kunnen toespitsen op de doelgroep, met name bij psychiatrische ziekenhuizen die zwaardere categorieën (forensische) patiënten behandelen. Naast brandveiligheid gaat het met name om het reguleren van drankgebruik en het tegengaan van de invoer van illegale voorwerpen als drugs en wapens.

Er is nu in dit Besluit expliciet opgenomen dat huisregels betrekking kunnen hebben op de veiligheid in het psychiatrisch ziekenhuis. Daarnaast is bepaald dat de huisregels passend dienen te zijn bij de doelgroep die er verblijft.

GGZ Nederland informeert haar leden ook hierover, evenals over wanneer het model forensische huisregels beschikbaar komt voor hen en er met dit model gewerkt kan gaan worden.

 Zie de bekendmaking in het Staatsblad voor meer informatie.