Het Vademecum Verstrekkingenpakket

Nieuwsbericht
13 januari 2017

Het Vademecum Verstrekkingenpakket medische zorg 2018 van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is gepubliceerd op de website. Bij een aantal forensische titels is de zorgverzekering van de justitiabele opgeschort. De afbakening van de zorgplicht DJI en de verzekeringsplicht van de justitiabele is voor de forensische zorg opgenomen in bijlage 1 op blz. 24 en 25 van het Vademecum.

Wanneer de zorgverzekering is opgeschort kan de justitiabele tijdelijk geen aanspraak maken op zorg van zijn eigen zorgverzekering. Vanaf dat moment komen de medische kosten ten laste van DJI. Het verstrekkingenpakket DJI is gebaseerd op het jaarlijks vastgestelde basispakket dat voortvloeit uit de Zorgverzekeringswet, en is aangepast aan de specifieke situatie van het DJI-veld.