Herinnering opening dataportaal prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2017

Nieuwsbericht
5 maart 2018

Op donderdag 8 maart a.s. wordt het dataportaal opengesteld voor instellingen die zich d.m.v. de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie over verslagjaar 2017 moeten verantwoorden.

Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover begin oktober 2016 geïnformeerd. Ten opzichte van vorig jaar is er een aantal wijzingen:

1.       Opening dataportaal

Het proces rondom de uitvraag in het dataportaal (www.gegevensuitvraag.nl) zal dit jaar als volgt zijn:

-          Opening: 8 maart 2018

-          Fase 1: het dataportaal wordt geopend voor 6 weken

-          Sluiting: 19 april 2018 om 12:00 uur

-          Schoningsfase 19 april – 10 mei: alle gegevens worden beoordeeld en bevindingen worden op 10 mei 2018, indien noodzakelijk, teruggelegd bij de zorgaanbieders.

-          Fase 2: het dataportaal wordt geopend voor 3 weken

-          Definitieve sluiting: dataportaal sluit definitief op 1 juni 2018 om 12:00 uur. Het Rapport van Feitelijke Bevindingen (hierna: RvFB) moet dan tevens in het dataportaal ge-upload zijn!

Na de definitieve sluiting is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren. 

2.       Gebruik van KNAPP voor vragen over de PI’s

Net zoals vorig jaar zullen vragen en onduidelijkheden van inhoudelijke aard gesteld kunnen worden via KNAPP. KNAPP is een online platform en in beheer van het EFP. De vragen die gesteld worden op KNAPP (netwerk Forensische PI’s) worden door het EFP beantwoord.

Indien een vraag niet door het EFP beantwoordt kan worden zal deze vraag voorgelegd worden aan de voorbereidingsgroep doorontwikkeling prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna: VBG). De VBG overlegt op 12 april en 24 mei. Indien de VBG de vraag in behandeling moet nemen zal deze zo spoedig mogelijk na bovenstaande data worden beantwoord en gepubliceerd op KNAPP.

De concernbeheerders hebben een mail van het EFP ontvangen over het proces. Aangeraden wordt dat de invullers en/of fiatteurs zich tevens aanmelden bij KNAPP.

Alle communicatie over eventuele wijzigingen wordt tevens via KNAPP gecommuniceerd.

3.       Rapport van Feitelijke Bevindingen 2017

De divisie ForZo/JJI heeft besloten om het RvFB te continueren. Het RvFB is niet van toepassing voor de zorgsetting ambulante begeleiding en beschermd wonen. Een aantal wijzigingen is doorgevoerd in het proces t.o.v. vorig jaar:

-          Het RvFB moet uiterlijk 1 juni 12:00 uur worden ge-upload

-          Het RvFB moet in het dataportaal (www.gegevensuitvraag.nl) worden ge-upload in tegenstelling tot vorig jaar in FORZA.

De richtlijnen omtrent het Rapport van Feitelijke Bevindingen 2017 zijn opgenomen in het accountantsprotocol 2017, deze is te vinden op: https://www.forensischezorg.nl/beleid/prestatie-indicatoren-forensische-psychiatrie.