Harde stop DBBC’s

Nieuwsbericht
2 december 2021

Bij de overgang naar de nieuwe bekostigingsvorm van het zorprestatiemodel is gekozen voor een “harde overgang”. Dat betekent dat lopende DBBC prestaties op 31-12-2021 worden beëindigd en afgerekend, en met ingang van 1-1-2022 gelden alleen nog de prestaties van het zorgprestatiemodel. Rond deze harde stop van de DBBC’s zijn een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn terug te lezen in het document ‘Uitwerking harde stop DBBC’s in de Forensische Zorg’ op onze website en als bijlage van deze nieuwsflits.